Source:
Burda Bogumiła, Jan Ignacy Felbiger - osiemnastowieczny organizator szkolnictwa na Śląsku i w Austii, „Studia Zachodnie”, 2, 1996, s. 49-56

Introduced: 24.01.2015 16:36 | Last update: 24.01.2015 16:36

Author / co-authors: Burda Bogumiła

Title: Jan Ignacy Felbiger - osiemnastowieczny organizator szkolnictwa na Śląsku i w Austii

Journal: Studia Zachodnie

Year/volume: 2

Year: 1996

Pages: s. 49-56

Additional information for readers:

(żył w l.1724-1788, od 1758 opat opactwa)