Source:
Królikowski Janusz, Wpływ kasaty na sytuację egzystencjalno-duchową klasztoru na przykładzie starosądeckich klarysek = Influence of dissolution on existential and spiritual state of a community on the example of the St Clare's monastery from Stary Sącz, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 90-91

Introduced: 27.01.2015 10:36 | Last update: 15.11.2016 09:06

Author / co-authors: Królikowski Janusz

Title: Wpływ kasaty na sytuację egzystencjalno-duchową klasztoru na przykładzie starosądeckich klarysek = Influence of dissolution on existential and spiritual state of a community on the example of the St Clare's monastery from Stary Sącz

Editor / co-editors: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 90-91