Source:
Kwiatkowska Celestyna, Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu i pozostałe po nim akta (The Wrocław Matthias Gymnasium, s. 274), „Archeion”, 48, 1968, s. 75-84

Introduced: 27.01.2015 10:45 | Last update: 27.01.2015 10:45

Author / co-authors: Kwiatkowska Celestyna

Title: Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu i pozostałe po nim akta (The Wrocław Matthias Gymnasium, s. 274)

Journal: Archeion

Year/volume: 48

Year: 1968

Pages: s. 75-84