Source:
Górniak Marek R., Kasata klasztorów w Głogowie w 1810 r. = Dissolution of monasteries in Głogów in 1810, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 54-55

Introduced: 27.01.2015 10:53 | Last update: 15.11.2016 09:05

Author / co-authors: Górniak Marek R.

Title: Kasata klasztorów w Głogowie w 1810 r. = Dissolution of monasteries in Głogów in 1810

Editor / co-editors: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 54-55

Electronic document