Source:
Zdanek Maciej, Losy archiwów i bibliotek małopolskiej grupy opactw cysterskich po kasacie w 1819 r. = Fates of Little Poland Cistercian archives and libraries after dissolutions of their abbeys in 1819, [w:] Marek Derwich, Marek L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in Poland and Europe. International scientific conference, Wrocław, 18-21 November 2010. Book of summaries, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010, s. 186-187

Introduced: 27.01.2015 11:29 | Last update: 15.11.2016 09:09

Author / co-authors: Zdanek Maciej

Title: Losy archiwów i bibliotek małopolskiej grupy opactw cysterskich po kasacie w 1819 r. = Fates of Little Poland Cistercian archives and libraries after dissolutions of their abbeys in 1819

Editor / co-editors: Marek Derwich, Marek L. Wójcik

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 186-187

Electronic document