Source:
Hałub Marek, Mańko-Matysiak Anna (red.), Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec, (Res Publica Doctorum Silesiaca, 5), Dresden-Wrocław, Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012, ss. 426

Introduced: 27.01.2015 14:34 | Last update: 27.01.2015 14:34

Title: Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec

Editor / co-editors: Hałub Marek, Mańko-Matysiak Anna

Series and subseries: Res Publica Doctorum Silesiaca, 5

Place / places of publication: Dresden-Wrocław

Publishing house: Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Year / years of publication: 2012

Pages: ss. 426

Additional information for readers:

il., tekst w językach czeskim, polskim i niemieckim, streszczenia