Source:
Borys Alicja, Album Amicorum Johanna Reimanna (1544-1597). Najstarszy znany sztambuch w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, [w:] Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (red.), Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec, (Res Publica Doctorum Silesiaca, 5), Dresden-Wrocław, Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012, s. 109-128

Introduced: 27.01.2015 14:45 | Last update: 27.01.2015 14:45

Author / co-authors: Borys Alicja

Title: Album Amicorum Johanna Reimanna (1544-1597). Najstarszy znany sztambuch w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Editor / co-editors: Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak

Title of book by single / multiple authors: Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec

Series and subseries: Res Publica Doctorum Silesiaca, 5

Place / places of publication: Dresden-Wrocław

Publishing house: Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Year / years of publication: 2012

Pages: s. 109-128

Inne z tej serii