Source:
Gawelczyk Henryk, Dzieje Bractwa Świętego Józefa przy książęcym klasztorze cystersów w Jemielnicy, „"Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”, 12, 1987, s. 257-310

Introduced: 02.02.2015 15:51 | Last update: 02.02.2015 15:51

Author / co-authors: Gawelczyk Henryk

Title: Dzieje Bractwa Świętego Józefa przy książęcym klasztorze cystersów w Jemielnicy

Journal: "Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego

Year/volume: 12

Year: 1987

Pages: s. 257-310