Source:
Gerlic Henryk, Konwent cysterski w Jemielnicy w latach 1580-1810 (1850), „Zeszyty Gliwickie”, 31, 2003, s. 69-160

Introduced: 03.02.2015 11:10 | Last update: 03.02.2015 11:10

Author / co-authors: Gerlic Henryk

Title: Konwent cysterski w Jemielnicy w latach 1580-1810 (1850)

Journal: Zeszyty Gliwickie

Year/volume: 31

Year: 2003

Pages: s. 69-160