Source:
Wolnik Franciszek (red.), Cystersi w Rudach. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 5 i 6 czerwca 2009 r. w Opolu i Rudach przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i diecezję gliwicką z okazji 750 rocznicy fundacji opactwa cysterskiego w Rudach, (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku), 59, Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,, 2009, ss. 184

Introduced: 03.02.2015 11:12 | Last update: 03.02.2015 11:12

Title: Cystersi w Rudach. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 5 i 6 czerwca 2009 r. w Opolu i Rudach przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego i diecezję gliwicką z okazji 750 rocznicy fundacji opactwa cysterskiego w Rudach

Editor / co-editors: Wolnik Franciszek

Series and subseries: Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku

Volume / volumes and part / parts: 59

Place / places of publication: Opole

Publishing house: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,

Year / years of publication: 2009

Pages: ss. 184