Source:
Górniak Marek Robert (red.), Zakony i zgromadzenia zakonne na ziemi głogowskiej. Materiały z cyklu konferencji popularno-naukowych "Z dziejów Kościoła katolickiego na ziemi głogowskiej" zorganizowanych przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Głogowie w latach 2005-2008, (Biblioteka Encyklopedii Ziemi Głogowskiej, 69), Głogów, Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 2009, ss. 249 [6]

Introduced: 03.02.2015 11:51 | Last update: 10.03.2017 17:33

Title: Zakony i zgromadzenia zakonne na ziemi głogowskiej. Materiały z cyklu konferencji popularno-naukowych "Z dziejów Kościoła katolickiego na ziemi głogowskiej" zorganizowanych przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Głogowie w latach 2005-2008

Editor / co-editors: Górniak Marek Robert

Series and subseries: Biblioteka Encyklopedii Ziemi Głogowskiej, 69

Place / places of publication: Głogów

Publishing house: Towarzystwo Ziemi Głogowskiej

Year / years of publication: 2009

Pages: ss. 249 [6]

Additional information for readers:

[Religious orders and congregations in the Głogów region. Proceedings from the series of popular–science conferences “From the history of Catholic Church in the Głogów region” organised by the Society of the Głogów Region and the Club of Catholic Intelligentsia in Głogów in 2005–2008]; ilustracje, tabele, bibliografia