Source:
Graczyk Waldemar, Kilka uwag w sprawie rzekomego wywiezienia części zbiorów Biblioteki Cystersów w Szczyrzycu do Lwowa, Tarnowa, czy innych bibliotek, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 90, 2008, s. 41-47

Introduced: 03.02.2015 13:15 | Last update: 03.02.2015 13:15

Author / co-authors: Graczyk Waldemar

Title: Kilka uwag w sprawie rzekomego wywiezienia części zbiorów Biblioteki Cystersów w Szczyrzycu do Lwowa, Tarnowa, czy innych bibliotek

Journal: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Year/volume: 90

Year: 2008

Pages: s. 41-47