Source:
Chodynicki Ignacy, Wiadomość historyczna o fundacyach klasztorów Zakonu Karmelitańskiego, niegdyś w Polsce i Litwie a później pod panowaniem Austryji, Rossyji i Pruss zostających = Historical message of the foundations of monasteries of the Order of Carmel, formerly located in Poland and Lithuania, and later under the rule of Austria, Russia and Prussia, Lwów, Wydanie Kajetana Jabłońskiego, 1846, ss. 109

Introduced: 07.10.2013 14:15 | Last update: 29.01.2015 11:49

Author / co-authors: Chodynicki Ignacy

Title: Wiadomość historyczna o fundacyach klasztorów Zakonu Karmelitańskiego, niegdyś w Polsce i Litwie a później pod panowaniem Austryji, Rossyji i Pruss zostających = Historical message of the foundations of monasteries of the Order of Carmel, formerly located in Poland and Lithuania, and later under the rule of Austria, Russia and Prussia

Place / places of publication: Lwów

Publishing house: Wydanie Kajetana Jabłońskiego

Year / years of publication: 1846

Pages: ss. 109

Additional information for readers:

kasaty: Rozdz. VII: O stanie teraźniejszym klasztorów zakonu Karmelitańskiego w Galicyji i krajach zakordonowych, s. 88–94, szcz. s. 89–90, 93, 94; oraz: Spis alfabetyczny klasztorów zakonu Karmelitów fundowanych w Polsce, na Rusi i w Litwie, s. 100–109, w Uwaga wpisana data ew. kasaty.

Electronic document