Source:
Nowiński Janusz, "Genius horti" w cysterskim opactwie. Ogrody dawnego opactwa w Lądzie nad Wartą w świetle XIX-wiecznych źródeł, „Czasopismo Techniczne. A, Architektura”, 107, 2010, 13/5-a, s. 69-84

Introduced: 06.02.2015 10:23 | Last update: 06.02.2015 10:23

Author / co-authors: Nowiński Janusz

Title: "Genius horti" w cysterskim opactwie. Ogrody dawnego opactwa w Lądzie nad Wartą w świetle XIX-wiecznych źródeł

Journal: Czasopismo Techniczne. A, Architektura

Year/volume: 107

Year: 2010

Number / issue: 13/5-a

Pages: s. 69-84

Electronic document