Source:
Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Wołyniu z 101 ilustracjami i mapą województw, Łuck, nakł. Wołyńskiego Tow. Krajoznawczego i Opieki nad Zabytkami Przeszłości, 1929

Introduced: 06.02.2015 10:38 | Last update: 06.02.2015 10:38

Author / co-authors: Orłowicz Mieczysław

Title: Ilustrowany przewodnik po Wołyniu z 101 ilustracjami i mapą województw

Place / places of publication: Łuck

Publishing house: nakł. Wołyńskiego Tow. Krajoznawczego i Opieki nad Zabytkami Przeszłości

Year / years of publication: 1929

Electronic document