Source:
Koredczuk Józef, Studia Andrzeja Szeptyckiego we Wrocławiu, [w:] Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (red.), Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec, (Res Publica Doctorum Silesiaca, 5), Dresden-Wrocław, Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012, s. 283-298

Introduced: 08.02.2015 10:40 | Last update: 08.02.2015 10:40

Author / co-authors: Koredczuk Józef

Title: Studia Andrzeja Szeptyckiego we Wrocławiu

Editor / co-editors: Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak

Title of book by single / multiple authors: Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezká vědecká obec

Series and subseries: Res Publica Doctorum Silesiaca, 5

Place / places of publication: Dresden-Wrocław

Publishing house: Neisse Verlag; Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe

Year / years of publication: 2012

Pages: s. 283-298

Inne z tej serii