Source:
[Brzeziński Antoni], Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego zgromadzenia xx. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej, t. 1-2, Poznań, Zgromadzenie xx. Filipinów, 1869, ss. V, 335 + 248, III, XXVI

Introduced: 08.02.2015 12:03 | Last update: 01.10.2016 21:02

Author / co-authors: [Brzeziński Antoni]

Title: Pamiątka jubileuszu dwuchsetletniego zgromadzenia xx. Filipinów na Górze Świętej Gostyńskiej

Volume / volumes and part / parts: t. 1-2

Place / places of publication: Poznań

Publishing house: Zgromadzenie xx. Filipinów

Year / years of publication: 1869

Pages: ss. V, 335 + 248, III, XXVI

Electronic document