Source:
Wacław Kawiorski (red.), Pietas et litterae. Wpływ kolegium pijarów w Podolińcu na rozwój dawnego szkolnictwa: katalog wystawy, Nowy Sącz, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Lubowniańskie w Starej Lubowni, 2004, ss. 160

Introduced: 13.02.2014 15:07 | Last update: 03.07.2015 10:55

Title: Pietas et litterae. Wpływ kolegium pijarów w Podolińcu na rozwój dawnego szkolnictwa: katalog wystawy

Editor / co-editors: Wacław Kawiorski

Place / places of publication: Nowy Sącz

Publishing house: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Lubowniańskie w Starej Lubowni

Year / years of publication: 2004

Pages: ss. 160

Additional information for readers:

tekst równolegle w językach polskim i słowackim