Source:
Harasimowicz Jan (red.), Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, t. 2: Universitas litterarum Wratislaviensis 1811-1945, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013, sss. 694

Introduced: 12.02.2015 11:13 | Last update: 12.02.2015 11:13

Title: Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu

Editor / co-editors: Harasimowicz Jan

Volume / volumes and part / parts: t. 2: Universitas litterarum Wratislaviensis 1811-1945

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Year / years of publication: 2013

Pages: sss. 694

Pozostałe tomy