Source:
Zawadzka Krystyna, Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226-1810), [w:] Jerzy Kłoczowski (red.), Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972, t. 2, Warszawa, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, 1975, s. 289-389

Introduced: 13.02.2015 12:25 | Last update: 13.02.2015 12:25

Author / co-authors: Zawadzka Krystyna

Title: Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226-1810)

Editor / co-editors: Jerzy Kłoczowski

Title of book by single / multiple authors: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222-1972

Volume / volumes and part / parts: t. 2

Place / places of publication: Warszawa

Publishing house: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów

Year / years of publication: 1975

Pages: s. 289-389