Source:
Żmudziński Jerzy, Fundacje artystyczne księżniczki bawarskiej Marii Klary Wittelsbach, w zakonie siostry Teresy Marii od św. Józefa (1608-1652), karmelitanki bosej w krakowskim klasztorze św. Marcina, „Folia Historica Cracoviensia”, 10, 2004, s. 527-538

Introduced: 18.02.2015 11:09 | Last update: 18.02.2015 11:09

Author / co-authors: Żmudziński Jerzy

Title: Fundacje artystyczne księżniczki bawarskiej Marii Klary Wittelsbach, w zakonie siostry Teresy Marii od św. Józefa (1608-1652), karmelitanki bosej w krakowskim klasztorze św. Marcina

Journal: Folia Historica Cracoviensia

Year/volume: 10

Year: 2004

Pages: s. 527-538