Source:
Chodźko Jan, Zapiski śp. Jana Chodźki o niektórych kościołach na Litwie, „Pamiętnik Religijno-Moralny”, Seria II, t. 4, 1859, s. 19-51, s. 361-389

Introduced: 07.10.2013 14:34 | Last update: 22.01.2015 12:44

Author / co-authors: Chodźko Jan

Title: Zapiski śp. Jana Chodźki o niektórych kościołach na Litwie

Journal: Pamiętnik Religijno-Moralny

Year/volume: Seria II, t. 4

Year: 1859

Pages: s. 19-51, s. 361-389

Additional information for readers:

[The records of the late John Chodźki of some churches in Lithuania] s. 25-29: Kościół i Klasztor Trynitarzy w Krzywicach [1770-1833/42], s. 33-45: Katedra w Mińsku [kościół pojezuicki o kasacie karmelitów i franciszkanów], s. 45-51, s. 361-371: Kościoły i Klasztory w Nieświeżu; s. 361-363: Klasztor XX. Bernardynów, s. 364-366: Kościół i klasztor XX w. Dominikanów; s.366-369: Kościół i klasztor PP. Benedyktynek; s. 369-371: Kościół i klasztor św. Krzyża OO. Bernardynów; s. 371-379: Kościół i Klasztor XX. Karmelitów Bosych w Gębokiem; s. 379: Kościół parafialny w Klecku

Electronic document