Source:
Kościelak Sławomir, Skład konwentu cystersów w Oliwie w świetle raportów dla Ministerstwa Wyznań w Berlinie z lat 1817-1826, „Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej”, 52, 2008, 1-3, s. 199-210

Introduced: 24.02.2015 10:31 | Last update: 24.02.2015 10:31

Author / co-authors: Kościelak Sławomir

Title: Skład konwentu cystersów w Oliwie w świetle raportów dla Ministerstwa Wyznań w Berlinie z lat 1817-1826

Journal: Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej

Year/volume: 52

Year: 2008

Number / issue: 1-3

Pages: s. 199-210