Source:
Kozłowski Ryszard, Akcja "X2". Obóz pracy sióstr zakonnych w Dębowej Łące (1954-1956), „Zapiski Historyczne”, 70, 2005, 4, s. 73-90

Introduced: 24.02.2015 10:32 | Last update: 24.02.2015 10:32

Author / co-authors: Kozłowski Ryszard

Title: Akcja "X2". Obóz pracy sióstr zakonnych w Dębowej Łące (1954-1956)

Journal: Zapiski Historyczne

Year/volume: 70

Year: 2005

Number / issue: 4

Pages: s. 73-90