Source:
Mazanowska Izabela, Represje władz komunistycznych wobec Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej (Jabłonowo Pomorskie, Pniewite, Topolno, Toruń, Dębowa Łąka), [w:] Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar, Białkowski Michał, Kufel Jakub (red.), Kościół W Obliczu Totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Toruń 16-17 X 2009 r., Toruń-Gdańsk, Oficyna Wydawnicza "Finna", 2010, s. 255-293

Introduced: 24.02.2015 11:25 | Last update: 24.02.2015 11:25

Author / co-authors: Mazanowska Izabela

Title: Represje władz komunistycznych wobec Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej (Jabłonowo Pomorskie, Pniewite, Topolno, Toruń, Dębowa Łąka)

Editor / co-editors: Polak Wojciech, Rozynkowski Waldemar, Białkowski Michał, Kufel Jakub

Title of book by single / multiple authors: Kościół W Obliczu Totalitaryzmów. Zbiór studiów dla uczczenia XXV rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Toruń 16-17 X 2009 r.

Place / places of publication: Toruń-Gdańsk

Publishing house: Oficyna Wydawnicza "Finna"

Year / years of publication: 2010

Pages: s. 255-293