Source:
Myszka Łukasz, Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście, 2011, Toruń, mps w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu

Introduced: 24.02.2015 11:28 | Last update: 24.02.2015 11:28

Author / co-authors: Myszka Łukasz

Title: Dominikanie w Toruniu od XVI do XIX wieku. Katolicki zakon w protestanckim mieście

Year of writing: 2011

Place of writing: Toruń

Kept in: mps w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu