Source:
"Sanctimonialis autem femina". "Magnificat", motety i pieśni na dwa chóry żeńskie z rękopisu L 1643 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, wstęp i oprac. Magdalena Walter-Mazur, Sandomierz, Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu, 2012, ss. 297

Introduced: 26.02.2015 14:19 | Last update: 15.03.2017 14:25

Title: "Sanctimonialis autem femina". "Magnificat", motety i pieśni na dwa chóry żeńskie z rękopisu L 1643 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu

Pages: ss. 297

Additional information for readers:

[Sanctimonialis Autem Femina. Magnificat, Motets and Songs for Two Female Choirs Manuscript L 1643 of the Sandomierz Diocese Library], il. na wkładce

Publisher / co-publishers: wstęp i oprac. Magdalena Walter-Mazur

Place / places of publication: Sandomierz

Publishing house: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Year / years of publication: 2012