Source:
Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, Nakładem oo. augustjanów w Krakowie, 1930, ss. 379

Introduced: 19.02.2014 11:36 | Last update: 03.04.2015 02:31

Author / co-authors: Uth Grzegorz

Title: Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Nakładem oo. augustjanów w Krakowie

Year / years of publication: 1930

Pages: ss. 379

Electronic document