Source:
Jasiński Tomasz, Znaczenie toruńskich archiwaliów podominikańskich w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie podług urzędowych akt i miejscowych podań, „Studia Peplińskie”, 18, 1987, s. 343-347

Introduced: 26.02.2015 15:07 | Last update: 26.02.2015 15:07

Author / co-authors: Jasiński Tomasz

Title: Znaczenie toruńskich archiwaliów podominikańskich w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie podług urzędowych akt i miejscowych podań

Journal: Studia Peplińskie

Year/volume: 18

Year: 1987

Pages: s. 343-347