Source:
Bernatowicz Tadeusz, Kościół i klasztor Benedyktynek w Nieświeżu, [w:] Jan K. Ostrowski (red.), Sztuka Kresów Wschodnich, t. 2: Materiały sesji naukowej. Kraków, maj 1995, Kraków, Oficyna Wydawnicza Text, 1996, s. 127-146

Introduced: 02.03.2015 10:48 | Last update: 21.11.2016 07:54

Author / co-authors: Bernatowicz Tadeusz

Title: Kościół i klasztor Benedyktynek w Nieświeżu

Editor / co-editors: Jan K. Ostrowski

Volume / volumes and part / parts: t. 2: Materiały sesji naukowej. Kraków, maj 1995

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Oficyna Wydawnicza Text

Year / years of publication: 1996

Pages: s. 127-146

Electronic document