Source:
Wardzyński Michał, Nagrobek Lwa Sapiehy i jego żon w kościele Bernardynek w Wilnie, [w:] Andrzej Betlej, Piotr Krasny (red.), Sztuka kresów wschodnich, t. 5: Materiały sesji naukowej, Kraków, wrzesień 2000, Oficyna Wydawnicza Text, 2003, s. 135-160

Introduced: 02.03.2015 13:58 | Last update: 18.11.2016 11:40

Author / co-authors: Wardzyński Michał

Title: Nagrobek Lwa Sapiehy i jego żon w kościele Bernardynek w Wilnie

Editor / co-editors: Andrzej Betlej, Piotr Krasny

Volume / volumes and part / parts: t. 5: Materiały sesji naukowej, Kraków, wrzesień 2000

Place / places of publication: Oficyna Wydawnicza Text

Publishing house: 2003

Pages: s. 135-160

Electronic document