Source:
Mączyński Ryszard, Warszawska kamienica czynszowa pijarów projektu Stanisława Zawadzkiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 35, 1987, 2, s. 251–290

Introduced: 04.03.2015 14:14 | Last update: 04.03.2015 14:14

Author / co-authors: Mączyński Ryszard

Title: Warszawska kamienica czynszowa pijarów projektu Stanisława Zawadzkiego

Journal: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Year/volume: 35

Year: 1987

Number / issue: 2

Pages: s. 251–290