Source:
Trela Krystyna, Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (siostry imienia Jezus), [w:] Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, (Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce, 5), t. 5, Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1989

Introduced: 05.03.2015 14:03 | Last update: 19.05.2016 12:14

Author / co-authors: Trela Krystyna

Title: Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus (siostry imienia Jezus)

Series and subseries: Studia i Materiały do Historii Chrześcijaństwa w Polsce, 5

Volume / volumes and part / parts: t. 5

Place / places of publication: Lublin

Publishing house: Redakcja Wydawnictw KUL

Year / years of publication: 1989

Inne z tej serii