Source:
Mączewska Katarzyna, Kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła, [w:] Maria Kałamajska-Saeed (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2), t. 3: Miasto Słonim, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013, ss. 218, [2]

Introduced: 11.03.2015 13:03 | Last update: 17.03.2015 15:28

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Mączewska Katarzyna

Title: Kościół parafialny p.w. Św. Andrzeja Apostoła

Editor / co-editors: Maria Kałamajska-Saeed

Title of book by single / multiple authors: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego

Series and subseries: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 2

Volume / volumes and part / parts: t. 3: Miasto Słonim

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Międzynarodowe Centrum Kultury

Year / years of publication: 2013

Pages: ss. 218, [2]