Source:
Michalczyk Zbigniew, Kościół p.w. Św. Jana Nepomucena i klasztor Bonifratrów w Wysokiem Litewskiem, [w:] Marcin Zgliński (red.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego, (Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 5), t. 1, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013, ss. 344, [2]

Introduced: 11.03.2015 13:37 | Last update: 17.03.2015 13:43

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Michalczyk Zbigniew

Title: Kościół p.w. Św. Jana Nepomucena i klasztor Bonifratrów w Wysokiem Litewskiem

Editor / co-editors: Marcin Zgliński

Title of book by single / multiple authors: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego

Series and subseries: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, cz. 5

Volume / volumes and part / parts: t. 1

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Międzynarodowe Centrum Kultury

Year / years of publication: 2013

Pages: ss. 344, [2]

Inne z tej serii