Source:
Kaczorowski Włodzimierz, Friedrich Wilhelm von Röder i Probus Martini – założyciele konwentu i szpitala oo. Bonifratrów w Prudniku w 1766 roku, [w:] Jan Kopiec, Norbert Widok (red.), Człowiek i Kościół w dziejach. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. rocznicy urodzin, (Opolska Biblioteka Teologiczna, 34), Opole, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 1999, s. 75–86

Introduced: 08.04.2015 10:58 | Last update: 01.10.2015 23:43

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Kaczorowski Włodzimierz

Title: Friedrich Wilhelm von Röder i Probus Martini – założyciele konwentu i szpitala oo. Bonifratrów w Prudniku w 1766 roku

Editor / co-editors: Jan Kopiec, Norbert Widok

Title of book by single / multiple authors: Człowiek i Kościół w dziejach. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Kazimierzowi Doli z okazji 65. rocznicy urodzin

Series and subseries: Opolska Biblioteka Teologiczna, 34

Place / places of publication: Opole

Publishing house: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Year / years of publication: 1999

Pages: s. 75–86

Inne z tej serii