Source:
Walter-Mazur Magdalena, Muzyka jako element klasztornych uroczystości w świetle XVIII-wiecznych archiwaliów benedyktynek kongregacji chełmińskiej, „Hereditas Monasteriorum”, 2, 2013, s. 57-80

Introduced: 06.05.2015 16:35 | Last update: 15.03.2017 17:42

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Walter-Mazur Magdalena

Title: Muzyka jako element klasztornych uroczystości w świetle XVIII-wiecznych archiwaliów benedyktynek kongregacji chełmińskiej

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 2

Year: 2013

Pages: s. 57-80

Additional information for readers:

2 tab., 3 il. [Music as the element of monastic celebrations in the light of 18th century archives of Benedictine nuns congregation in Chełmno, p. 80]

Electronic document