Source:
Steinsträßer Inge, Grüssau. 1810. Mönche, Bauhütte und Künstler Wandern ab = Krzeszów. 1810. Mnisi, budowniczowie i artyści odchodzą, [w:] Nicola Remig, Inge Steinsträßer (red.), Ausstellungskatalog "Klosterdämmerung": 200 Jahre Säkularisation in Schlesien am Beispiel der Zisterzienserklöster = Katalog wystawy "Zmierzch klasztorów": 200 lat sekularyzacji na Śląsku na przykładzie klasztorów cystersów, Königswinter-Heisterbacherrott, Haus Schlesien, 2011, s. 98–101

Introduced: 18.05.2015 14:31 | Last update: 02.10.2015 00:37

Type of work: Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Author / co-authors: Steinsträßer Inge

Title: Grüssau. 1810. Mönche, Bauhütte und Künstler Wandern ab = Krzeszów. 1810. Mnisi, budowniczowie i artyści odchodzą

Editor / co-editors: Nicola Remig, Inge Steinsträßer

Title of book by single / multiple authors: Ausstellungskatalog "Klosterdämmerung": 200 Jahre Säkularisation in Schlesien am Beispiel der Zisterzienserklöster = Katalog wystawy "Zmierzch klasztorów": 200 lat sekularyzacji na Śląsku na przykładzie klasztorów cystersów

Place / places of publication: Königswinter-Heisterbacherrott

Publishing house: Haus Schlesien

Year / years of publication: 2011

Pages: s. 98–101

Additional information for readers:

tłumaczenie na język polski Edward Borowski