Source:
Swastek Józef, Działalność zakonodawcza sługi bożej Gabrieli Klausa (1870-1942), założycielki Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa, [w:] Teresa Kulak (red.), Śląsk, Polska, Niemcy na przestrzeni wieków: studia historyczne ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Paterowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, s. 344–353

Introduced: 18.05.2015 15:23 | Last update: 02.10.2015 00:42

Type of work: Bibliografia / przeglądowy

Author / co-authors: Swastek Józef

Title: Działalność zakonodawcza sługi bożej Gabrieli Klausa (1870-1942), założycielki Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa

Editor / co-editors: Teresa Kulak

Title of book by single / multiple authors: Śląsk, Polska, Niemcy na przestrzeni wieków: studia historyczne ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Paterowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin

Place / places of publication: Toruń

Publishing house: Wydawnictwo Adam Marszałek

Year / years of publication: 2008

Pages: s. 344–353