Source:
Wyczawski Hieronim Eugeniusz, Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, cz. 2: Rękopisy: (dokończenie) = Catalogus Archivi Provinciae Ordinis Fratrum Minorum (Bernardinorum) Cracoviae, Pars 2: Manuscripta: (absolvitur), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 5, 1962, s. 13-210

Introduced: 20.03.2014 13:03 | Last update: 09.02.2015 10:05

Type of work: Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Author / co-authors: Wyczawski Hieronim Eugeniusz

Title: Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie, cz. 2: Rękopisy: (dokończenie) = Catalogus Archivi Provinciae Ordinis Fratrum Minorum (Bernardinorum) Cracoviae, Pars 2: Manuscripta: (absolvitur)

Journal: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Year/volume: 5

Year: 1962

Pages: s. 13-210