Source:
Buczyło Andrzej, Inwentarz materiałów archiwalnych dotyczących klasztorów i zakonów w zesp. Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, „Hereditas Monasteriorum”, 4, 2014, s. 205-219

Introduced: 19.08.2015 09:37 | Last update: 16.03.2017 10:20

Type of work: Bibliografia / przeglądowy
Inwentarz / katalog (archiwalny, biblioteczny, muzealny etc.)

Author / co-authors: Buczyło Andrzej

Title: Inwentarz materiałów archiwalnych dotyczących klasztorów i zakonów w zesp. Generalne Dyrektorium. Departament Prus Nowowschodnich w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie

Journal: Hereditas Monasteriorum

Year/volume: 4

Year: 2014

Pages: s. 205-219

Additional information for readers:

4 tab. [An inventory of archive material relating to monasteries and religious orders in the “Directorate General. Department of New East Prussia” fonds kept in the Central Archives of Historical Records in Warsaw, p. 219]

Electronic document