Source:
Gospodarczyk Franciszek (red.), Ogrody przyświątynne i klasztorne. Rekonstrukcja, rewaloryzacja, pielęgnacja. Materiały z seminarium naukowego zorganizowane przez: Stowarzyszenie „Ogrody Dolnośląskie", Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Akademię Rolniczą we Wrocławiu, 18 czerwca 2003 r. we Wrocławiu, Wrocław, Stowarzyszenie Ogrody Dolnośląskie , 2003, ss. 112, XXXII

Introduced: 19.08.2015 12:07 | Last update: 19.08.2015 12:07

Title: Ogrody przyświątynne i klasztorne. Rekonstrukcja, rewaloryzacja, pielęgnacja. Materiały z seminarium naukowego zorganizowane przez: Stowarzyszenie „Ogrody Dolnośląskie", Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Akademię Rolniczą we Wrocławiu, 18 czerwca 2003 r. we Wrocławiu

Editor / co-editors: Gospodarczyk Franciszek

Place / places of publication: Wrocław

Publishing house: Stowarzyszenie Ogrody Dolnośląskie

Year / years of publication: 2003

Pages: ss. 112, XXXII

Additional information for readers:

62 il.