Source:
Czerner Olgierd, Zapomniany ogród opacki na Piasku we Wrocławiu, [w:] Gospodarczyk Franciszek (red.), Ogrody przyświątynne i klasztorne. Rekonstrukcja, rewaloryzacja, pielęgnacja, Wrocław, 2003, s. 16–19

Introduced: 19.08.2015 12:08 | Last update: 19.08.2015 12:12

Author / co-authors: Czerner Olgierd

Title: Zapomniany ogród opacki na Piasku we Wrocławiu

Editor / co-editors: Gospodarczyk Franciszek

Title of book by single / multiple authors: Ogrody przyświątynne i klasztorne. Rekonstrukcja, rewaloryzacja, pielęgnacja

Place / places of publication: Wrocław

Year / years of publication: 2003

Pages: s. 16–19