Source:
Truskolaska Ewa, Księgozbiór bożogrobców miechowskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 81, 2004, s. 353-369

Introduced: 20.03.2014 13:28 | Last update: 17.01.2015 18:03

Author / co-authors: Truskolaska Ewa

Title: Księgozbiór bożogrobców miechowskich w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie

Journal: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Year/volume: 81

Year: 2004

Pages: s. 353-369