Source:
Szudrowicz Alojzy, Biblioteka klasztoru karmelitów w Kcyni, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 78, 2002, s. 243-274

Introduced: 10.09.2015 21:58 | Last update: 10.09.2015 21:58

Author / co-authors: Szudrowicz Alojzy

Title: Biblioteka klasztoru karmelitów w Kcyni

Journal: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Year/volume: 78

Year: 2002

Pages: s. 243-274