Source:
Adolfina Dzierżak SM, Stanisława Motyka SM, Władysław Bomba CM, Jan Dukała CM (red.), Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce (1652-2002), t. 2: Prowincja krakowska. Prowincja litewska. Biografie, Kraków, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”, 2002, ss. 680

Introduced: 13.09.2015 21:04 | Last update: 13.09.2015 21:04

Title: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Polsce (1652-2002)

Editor / co-editors: Adolfina Dzierżak SM, Stanisława Motyka SM, Władysław Bomba CM, Jan Dukała CM

Volume / volumes and part / parts: t. 2: Prowincja krakowska. Prowincja litewska. Biografie

Place / places of publication: Kraków

Publishing house: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”

Year / years of publication: 2002

Pages: ss. 680

Additional information for readers:

11 tab., 98 il., indeksy geograficzny i osobowy, aneksy, bibliografia