Source:
Dola Kazimierz, Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej. Wybór tekstów wydanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 80. rocznicy urodzin Autora , (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 84), Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014, ss. 552

Introduced: 13.09.2015 21:16 | Last update: 13.09.2015 21:16

Author / co-authors: Dola Kazimierz

Title: Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej. Wybór tekstów wydanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 80. rocznicy urodzin Autora

Series and subseries: Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 84

Place / places of publication: Opole

Publishing house: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Year / years of publication: 2014

Pages: ss. 552

Additional information for readers:

2 tab., indeksy osób i geograficzny

Wykaz artykułów

  1. Dola Kazimierz, Inicjatywy społeczne żeńskich zgromadzeń zakonnych na Śląsku w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Kazimierz Dola (red.), Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej. Wybór tekstów wydanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 80. rocznicy urodzin Autora , (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 84), Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014, s. 473–488
  2. Dola Kazimierz, Opieka zdrowotna i lecznictwo w śląskich konwentach cysterskich, [w:] Kazimierz Dola (red.), Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej. Wybór tekstów wydanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 80. rocznicy urodzin Autora , (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 84), Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014, s. 303–320
  3. Dola Kazimierz, Początki zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie, [w:] Kazimierz Dola (red.), Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej. Wybór tekstów wydanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 80. rocznicy urodzin Autora , (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 84), Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014, s. 503–511
  4. Dola Kazimierz, Stulecie obecności sióstr św. Jadwigi w Czarnowąsach 1902-2002, [w:] Kazimierz Dola (red.), Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej. Wybór tekstów wydanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 80. rocznicy urodzin Autora , (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 84), Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014, s. 513–521
  5. Dola Kazimierz, Sytuacja żeńskich domów zakonnych na Śląsku przed sekularyzacją w 1810 roku, [w:] Kazimierz Dola (red.), Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej. Wybór tekstów wydanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 80. rocznicy urodzin Autora , (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 84), Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014, s. 463–471
  6. Dola Kazimierz, Szpitale średniowieczne Śląska. Wykaz szpitali, [w:] Kazimierz Dola (red.), Res sacra miser. Studia z dziejów dobroczynności i opieki społecznej. Wybór tekstów wydanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego z okazji 80. rocznicy urodzin Autora , (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku, 84), Opole, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2014, s. 245–293