Source:
Teliga Jerzy, Opactwo oo. Cystersów w Wąchocku. Metody zabezpieczania statycznego i restauracji murowanych konstrukcji zabytkowych – postowanie ściany, Warszawa, Ośrodek Informacji Konserwatorskiej PP. Pracownie Konserwacji Zabytków, 1972, ss. 32

Introduced: 15.09.2015 22:20 | Last update: 15.09.2015 22:20

Author / co-authors: Teliga Jerzy

Title: Opactwo oo. Cystersów w Wąchocku. Metody zabezpieczania statycznego i restauracji murowanych konstrukcji zabytkowych – postowanie ściany

Place / places of publication: Warszawa

Publishing house: Ośrodek Informacji Konserwatorskiej PP. Pracownie Konserwacji Zabytków

Year / years of publication: 1972

Pages: ss. 32

Additional information for readers:

15 il.