Source:
Abramowicz Andrzej, Kąsinowski Antoni, Nadolski Andrzej, Poklewski Tadeusz, Łęczyckie opactwo Panny Marii w świetle badań z lat 1954-1956 , (Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna , 4), Łódź, Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, 1960, ss. 150

Introduced: 15.09.2015 23:19 | Last update: 15.09.2015 23:19

Author / co-authors: Abramowicz Andrzej, Kąsinowski Antoni, Nadolski Andrzej, Poklewski Tadeusz

Title: Łęczyckie opactwo Panny Marii w świetle badań z lat 1954-1956

Series and subseries: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna , 4

Place / places of publication: Łódź

Publishing house: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne

Year / years of publication: 1960

Pages: ss. 150

Additional information for readers:

2 tab., 88 il., streszczenie w języku angielskim + 13 il. na wkładkach