Source:
Książek Jan, Olejnik Tadeusz (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, ss. 268

Introduced: 21.03.2014 10:50 | Last update: 24.05.2016 17:33

Title: 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej

Editor / co-editors: Książek Jan, Olejnik Tadeusz

Place / places of publication: Wieluń

Publishing house: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Year / years of publication: 2013

Pages: ss. 268

Additional information for readers:

[400 years of Bernardine Sisters Monastery in Wieluń]; il.

Wykaz artykułów

 1. Nowak Weronika, Anna ze Sroczyc Koniecpolska (ok. 1572-1616), fundatorka klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 65-72
 2. Szczerbik Zbigniew, Dobra ziemskie klasztoru Sióstr Bernardynek w okolicach Praszki, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 183-188
 3. Włodarczyk Zdzisław, Dzieje klasztoru Sióstr Bernardynek pod zaborem pruskim i w Księstwie Warszawskim (1793-1815), [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 73-80
 4. Wróbel Zygmunt, Kapelania i kapelani Sióstr Bernardynek w Wieluniu, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 193-194
 5. Książek Jan, Klasztor Sióstr Bernardynek w latach I wojny światowej i w Polsce Odrodzonej, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 81-86
 6. Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w latach 1945-2002, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 95-108
 7. Olejnik Tadeusz, Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939-1945), [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 89-93
 8. Jordan Cezary, Losy kościoła Sióstr Bernardynek w Wieluniu po jego przejęciu przez parafię ewangelicko-augsburską w Wieluniu, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 189-191
 9. Blajer Bogdan, Ołtarze i obrazy religijne w kościele i klasztorze sióstr bernardynek w Wieluniu, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, (Wieluńska Biblioteka Regionalna, 26), Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 173-174
 10. Jordan Wisława Marzena, Pierwotny kościół wieluńskich ss. Bernardynek i jego wyposażenie, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, (Wieluńska Biblioteka Regionalna, 26), Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 163-171
 11. Związek Jan, Z dziejów klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu (1613-1914), [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 9-64
 12. Kapuściński Jacek, Materiały źródłowe do dziejów klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu w zbiorach Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej, [w:] Jan Książek, Tadeusz Olejnik (red.), 400-lecie Klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, Wieluń, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, 2013, s. 175-182